Aquesta democràcia...

Ja començava a tenir dubtes de si Espanya era un estat democràtic o no... però crec que ja s'han encarregat d'aclarir-m'ho. La resposta és no. No ho és. O si més no això és el que em sembla després de veure l'última decisió del Suprem.

Deixeu-me recórrer al Viquipèdia a cercar el terme democràcia; hi posa: "La democràcia es una forma de govern en què la sobirania recau en el poble, que és qui exerceix el govern, ja sigui directament, ja sigui mitjançant representants".

I a primera vista penso que sí que és un estat democràtic perquè és com escollim les nostres representants polítics qui, al mateix torn, formen el govern. Però alerta! (que diria aquell), no passa el mateix al país basc, on aquest dies s'ha decidit que D3M i Askatasuna no es poden presentar a les eleccions del país basc

I d'aquí la meva reflexió. Negant el vot a desenes de milers (i algun centenar de miler) de persones, es pot dir que es visqui en democràcia? Ara em sortiran els que diuen que els terroristes no es poden presentar a les eleccions. Ui tant com no! Però jo penso, si prohibeixen a unes persones presentar-se a unes eleccions perquè diuen que són terroristes, què hi fan lliures? Alguna cosa falla, no?, tot terrorista penso que hauria d'estar a la presó i no pas presentant-se en unes llistes... per contra, tot el que es prohibeix quelcom algú, palesa la seva existència i coneixença, de manera que si se'l prohibeix per terrorista, se sap qui és/són se l'hauria/en de tancar.

Anant més enllà, perquè no tanquen tots els que donen suport a D3M i Askatasuna? No diuen que no es poden presentar perquè no estan dins la llei? I si no estan dins la llei perquè no els tanquen a tots? Però, si tot això és així, com és que no tanquen aquestes desenes de milers de persones? No serà perquè realment no estan fora de la llei i exerceixen el seu dret com qualsevol altre ciutadà que visqui dins el presumpte estat democràtic?

A veure si algú m'ho explica.

Per altra banda, imagineu-vos un pastís que en principi s'han de repartir 8 amics. Però dos es posen d'acord que a dos dels amics no se li pot donar pastís. Com s'entén? És clar que menys a repartir, més poder per cadascun, oi? A més a més, quan menys a repartir, menys competència i més fàcil guanyar.

Cas curiós el de l'estat democràtic que reivindica l'existència de la democràcia i l'estat de dret per derrotar el terrorisme, i per contra nega el vot directament al poble. Què passaria si es poguessin presentar i no tinguessin vots? o per contra obtinguessin la majoria? Aleshores sí que quedaria reflectida la voluntat d'un poble a través de la democràcia i no pas negant el dret a vot.

Això, com d'altres coses, diria que no passa enlloc més del món; llocs en règim "democràtic".

Comentaris