Ribera del riu Mèder

Crec que era a finals de maig quan llegia un mitjà digital que l'Ajuntament de Vic es disposava o millor dit, iniciava, la restauració del bosc de ribera al Mèder. Part d'aquesta ribera va des de pràcticament el pont del Blanqueig fins a Sentfores – La Guixa.

Vaig llegir aquella notícia amb certa i·lusió, doncs normalment hi vaig a córrer i molta més altra gent hi va a passejar; és un bonic passeig, la veritat.

La restauració, segons la notícia publicada, tenia com a objectiu “la recuperació d’aquest bosc autòcton en aquest espai, que s’ha anat perdent a causa de la presència de quantitat d'horts a la llera no autoritzats. La recuperació del bosc ha de permetre millorar les condicions de l'ecosistema fluvial, generar hàbitats per facilitar la presència de fauna autòctona, millorar la qualitat de les aigües del riu i disminuir la càrrega de nutrients, així com facilitar l'accés a la ciutadania per tal que pugui conèixer aquest nou espai”.

La notícia també deia que les obres d'acondicionament durarien dos mesos i que les actuacions consistirien en una tala selectiva de l'arbrat, una neteja i desbrossada, retirada dels residus que s'hi havien acumulat, el reperfilat del terreny alterat per les feixes dels horts, el condicionament d'un camí d'accés amb una palanca per travessar el riu, la plantació de 500 arbres i arbustos autòctons i la senyalització de tot el recorregut, entre d'altres.

Passats dos mesos... perdó, us deia que era al maig aquest notícia, oi? Doncs passats 5 mesos, la situació de la ribera del riu del tram entre el pont de l'antiga N-152 i la C-17, no està acabat i tampoc semblen tenir ganes d'anar per feina.

El cert és que al maig les van començar. Les primeres actuacions van ser carregar-se els horts, que, recordem-ho, no estaven autoritzats. Aleshores van passar màquines per – intueixo – fer el camí; també han fet el pont per travessar el riu, i finalment han posat un parell de balles, una a l'inici i l'altra a la fi, amb un rètol on posa que no hi entri ningú aliè a l'obra. I quan s'ha d'acabar l'obra? Perquè passats 5 mesos està deixada a l'atzar, mal cuidada i, això sí, sense els horts no autoritzats.

Si el que volien era carregar-se els horts, no podien dir-ho i haver de fer tantes martingales? O hauria estat millor regular els horts per tal que molta gent, potser jubilats o potser aturats, poguessin matar les hores?

La notícia acabava dient que el novembre hi plantarien arbres.... doncs no ho sé. És una pena que l'espai l'hagin destruït i deixat pitjor del que estava. En aquest espai hi passejàvem, corríem, gaudíem, tiràvem fotos, i fins i tot contemplàvem la fauna; jo hi havia vist llúdrigues, tortugues, polles d'aigua, serps... semblava rica, no com ara.

Comentaris